ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG – Personalpronomen

1. Khái niệm Đại từ nhân xưng (Personalpronomen) có chức năng dùng để xưng hô giữa con người với nhau (ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai) hoặc dùng để nói về ai đó hoặc vật gì đó, nhằm tránh lặp lại danh từ đã được đề cập (ngôi thứ ba). 2. Cách dùng Ví …

ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG – Personalpronomen Read More »